Japara

Jeugdproject

Het vrijetijdsproject is voor jeugdigen met een speciale zorgvraag (o.a. autisme, ADHD, motorische beperking). Dit voor zowel kinderen met als zonder een verstandelijke beperking. Het activiteitenproject voor jeugdigen wordt aangeboden op zaterdag.

Doelstelling

Doel is om een leuke vrijetijdsbesteding op verantwoorde wijze aan te bieden, waarin contact met dieren en de verzorging hiervan belangrijke onderdelen zijn. Het in contact brengen van mens en dier maakt dat jongeren zich meer openstellen en spontaan reageren. Een dier heeft een rustgevende werking hierop. Omdat de doelgroep veel intensieve zorgbegeleiding vraagt, worden er kleine groepjes gevormd van ongeveer 8 deelnemers in de leeftijd vanaf 6 jaar. We streven ernaar om de belevingswereld van de jongeren te vergroten door een gevarieerd programma aan te bieden in een huiselijke sfeer. Naast het ondernemen van leuke activiteiten wordt er gewerkt aan persoonlijke doelen in het zorgplan, die bij regelmaat geëvalueerd  worden. Persoonlijke doelen kunnen zijn: de vaardigheden en het zelfvertrouwen van het de deelnemer vergroten, leren om op een juiste manier contact te maken met anderen, leren samenwerken enzovoorts.

De locatie biedt volop mogelijkheden om zowel binnen als buiten op een leuke manier bezig te zijn. Een klein vast team zorgt voor stabiliteit, continuïteit en voorspelbaarheid

Buitenactiviteiten o.a.

 • Pony rijden
 • Ezels borstelen en met ezels wandelen.
 • Dieren knuffelen en verzorgen (pony, honden, kippen, cavia’s, hangoorkonijnen, schapen, mini- varkens, ezels)
 • Picknicken, wandelen in het bos
 • Eieren rapen
 • Een gezamenlijk groente-en bloementuintje bewerken
 • Sportieve activiteiten (o.a.voetballen, speurtocht, spellen parcours)
 • Tafeltennis, jeu de boules

Binnenactiviteiten o.a.

 • Knutselen, allerlei creatieve activiteiten
 • Schilderen, werken met mozaiek
 • Bereiden van lekkernijen( bakken, eenvoudig kookgerecht)
 • Gezelschapsspelen
 • Muziek maken (gitaar spelen, djembee)
 • Zang en dans
 • tafelvoetbal, airhockey

Aanmelding

Voor informatie of als u gebruik wilt maken van onze begeleiding, wordt er een afspraak gemaakt voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Samen wordt gekeken of de hulpvraag  past in het project dat wij aanbieden en naar de mogelijkheden en wensen van u en de jeugdige. Deelname aan het project loopt via PGB ( Persoonsgebonden Budget) of ZIN (Zorg In Natura) namens SZZ .